Etiket: Sistemik Önemli Banka

Bankacılık Kanunu Değişiklik Tasarısı

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü (06.02.2020) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na “Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” (Değişiklik Tasarısı / Kanun Teklifi) sunuldu. Bu yazımızın konusunu...

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Bankaların Alacakları Hesap Durum Belgelerine İlişkin Değişiklikler

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun kredilerin izlenmesi başlıklı 52 nci maddesi uyarınca bankaların; açılan krediler, verilen kefalet ya da teminatların belirlenen tutarı geçmesi halinde hesap durumu belgesi almaları gerekmektedir. Bankaların müşterilerinden...

Bankaların Ücretlendirme Uygulamaları Değişiyor

BDDK’nın, Basel Bankacılık Denetim Komitesi tarafından yürütülen ve Basel standartlarının üye ülkeler tarafından zamanında ulusal mevzuatlara aktarılmasını sağlamayı hedefleyen Düzenleme Tutarlılığı Değerlendirme Programı (Regulatory Consistency Assessment Programme – RCAP) kapsamında...