Etiket: sigorta

IFRS-4 ve IFRS-9’un Farklı Yürürlük Tarihlerinin Sigortacılık Sektöründeki Yansımaları

KPMG tarafından hazırlanan Temmuz 2015 tarihli çalışmada, Sigorta Sözleşmeleri isimli 2016 yılında yayımlanması planlanan yeni IFRS-4 standartı ile finansal araçların muhasebeleştirilmelerine ilişkin IFRS-9 standartının sigortacılık sektörü açısından doğurabileceği sorunlar çerçevesinde Uluslararası...

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Sigortacılık Kanununda Değişiklik Yapıldı

07.04.2015 tarihli ve 29319 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 10 ve 13 üncü maddeleri ile sırasıyla “6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet...