Etiket: sigorta sözleşmeleri

Hazine Müsteşarlığından Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliğine İlişkin Basın Açıklaması

Hazine Müsteşarlığı internet sitesinde 25 Aralık 2015 tarihinde “Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliğine İlişkin Bir Basın Açıklaması” yapıldı.  Hazine Müsteşarlığı’nın “Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği” 13.03.2015...

IFRS-4 ve IFRS-9’un Farklı Yürürlük Tarihlerinin Sigortacılık Sektöründeki Yansımaları

KPMG tarafından hazırlanan Temmuz 2015 tarihli çalışmada, Sigorta Sözleşmeleri isimli 2016 yılında yayımlanması planlanan yeni IFRS-4 standartı ile finansal araçların muhasebeleştirilmelerine ilişkin IFRS-9 standartının sigortacılık sektörü açısından doğurabileceği sorunlar çerçevesinde Uluslararası...