Etiket: sigorta primi

2015/20 sayılı Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge (2015/44)

2015/20 sayılı Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge (2015/44) 25.11.2015 tarihinde Hazine Müsteşarlığı’nca yayımlanmıştır.   Genelge ile getirilen değişiklikler ya...

Dijital Yeniliklerin Sigortacılık Sektöründeki Yansılamaları-Telematik Sistem Uygulaması

Bilindiği üzere, sigorta firmaları esas olarak sigorta primlerini sigortaladıkları ürünlerin kategorisel ve genel risk değerlendirme faktörlerine göre hesaplamakta. Örneğin, ev sigortası poliçesi yapıldığında alarm sisteminin bulunması sigorta poliçesinde yalnızca yüzde...