Etiket: sigorta poliçesi

Hazine Müsteşarlığından Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliğine İlişkin Basın Açıklaması

Hazine Müsteşarlığı internet sitesinde 25 Aralık 2015 tarihinde “Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliğine İlişkin Bir Basın Açıklaması” yapıldı.  Hazine Müsteşarlığı’nın “Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği” 13.03.2015...

Dijital Yeniliklerin Sigortacılık Sektöründeki Yansılamaları-Telematik Sistem Uygulaması

Bilindiği üzere, sigorta firmaları esas olarak sigorta primlerini sigortaladıkları ürünlerin kategorisel ve genel risk değerlendirme faktörlerine göre hesaplamakta. Örneğin, ev sigortası poliçesi yapıldığında alarm sisteminin bulunması sigorta poliçesinde yalnızca yüzde...