Etiket: Sermaye Piyasası Aracı İhracı

Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliğinde Yapılan Değişiklikle Halka Arzlara Getirilen Kolaylıklar

01.12.2017 tarih ve 30257 Sayılı Resmî Gazete’de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yayımlanan, “Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliğinde (II-5.2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-5.2.a)” (Tebliğ) ile büyük halka arzlara kolaylık sağlanması...

Borçlanma Araçları Tebliği Değişikliği Ne Getiriyor?

27.11.2015 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun internet sitesinde yayımlanan duyuru ile görüşe açılan Borçlanma Araçları Tebliği değişiklik taslağı, 18 Şubat 2017 Tarihli ve 29983 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Borçlanma Araçları...

Halka Açık Olmayan İşletmelerin Pay Dışındaki Sermaye Piyasası Araçlarını Halka Arz Edilmeksizin İhraç Etmeleri Durumunda Finansal Raporlarını Kamuya Açıklama Yükümlülükleri

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.02.2015 tarih ve 5/265 sayılı toplantısında; 1) Pay dışındaki sermaye piyasası araçlarını halka arz edilmeksizin satılmak üzere ihraç eden halka açık olmayan işletmelerin, yatırımcılar arasında eşitsizliğe yol...