Etiket: Sermaye Hareketleri Genelgesi

Döviz veya Dövize Endeksli Sözleşme Düzenlemesine Getirilen Kısıtlamalarla İlgili Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Duyurusu

14 Eylül 2018 tarihli yazımızda, 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar’da yapılan değişiklik çerçevesinde, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında yapacakları menkul ve gayrimenkul alım satımı, taşıt ve finansal...

İthalatın Finansmanı Amacıyla Yurt Dışından İhracat Kredi Kurumları veya İhracat Kredisi Garanti Kuruluşları Dışındaki Diğer Kuruluşlardan Temin Edilen Krediler

Yürürlükten kaldırılan 2 Ocak 2002 tarihli ve 2002/YB-1 sayılı “Sermaye Hareketleri Genelgesi”nde, yurt dışından alınan ve yurda getirilmeden kullanılabilecek kredilerin sayıldığı bölümde, “Ayrıca bankalar, ithalatın finansmanı amacıyla doğrudan yurt dışındaki...

Sermaye Hareketleri Genelgesinde 3. Değişiklik – Lisansız Elektrik Enerjisi Üretim Şirketlerine, Yabancı Sermayeli Grup Şirketlerine, Kamu Kurumlarına Döviz Kredisi Açılmasına İlişkin Değişiklikler

8 Mayıs 2018 tarihli yazımıza konu edilen ve döviz kredilerine ilişkin usul ve esasları belirleyen “TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesi” (Genelge)’nin 21 inci, 40 ncı, 50 ve 54 üncü maddelerinde Türkiye...

Sermaye Hareketleri Genelgesinde YEK Belgesi / Lisansı Olanlara Kullandırılabilecek Döviz Kredisi Tutarına İlişkin Değişiklik Yapıldı

8 Mayıs 2018 tarihli yazımıza konu edilen ve döviz kredilerine ilişkin usul ve esasları belirleyen “TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesi” (Genelge)’nin, 21 inci ve 40 ıncı maddelerinin 16 ncı fıkralarında, Türkiye...

Bakanlıkça Belirlenecek Esaslar Doğrultusunda Yurt İçi Yerleşiklere Kullandırılacak Döviz Kredileri

(Bu yazı “GENEL” kategorisi dışındaki site üyeleri (“BANKACI, FAKTORİNG, LEASİNG, TÜKETİCİ FİNANSMANI ŞİRKETLERİ ÇALIŞANLARI”) tarafından görüntülenebilir. Siteye belirtilen kategorilerde üye iseniz yazı görünür hale gelecek, ancak, bu uyarı kalmaya devam...

Firmaların Yurtdışından Sağladıkları TL Kredilerin Geri Ödemesinin Döviz Cinsinden Olması Durumunda KKDF Yükümlülüğü

TCMB’nin 02.01.2002 tarih ve 2002/YB-1 sayılı Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin “1.6. Türkiye’de Yerleşik Kişilerce Yurt Dışından Türk Lirası Kredi Sağlanması” başlıklı maddesinde, “Türkiye’de yerleşik kişiler Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32...

Yurtdışından Sağlanan Nakdi Kredilerde Yurda Gelen Döviz Cinsinin Kredi Sözleşmesinden Farklı Olması Halinde KDDF ve Raporlama Yükümlülükleri

Türk Parası Kıymetini Koruma (TPKK) Hakkında 32 Sayılı Karar’ın 17/a maddesi hükmü çerçevesinde, Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından nakdi kredi temin etmeleri, bu kredileri bankalar aracılığıyla kullanmaları kaydıyla serbest bulunmaktadır. Söz...