Etiket: Sermaye Benzeri Krediler

Bankaların İkincil Sermaye Benzeri Krediler ve Yurt Dışından Seküritizasyon Yoluyla Temin Ettikleri Kredilerde Stopaj Oranının Sıfırlanması

DAR MÜKELLEFETİYE TABİ KURUMLARDAN TEMİN EDİLEN İKİNCİL SERMAYE BENZERİ KREDİLER İLE SEKÜRİTİZASYON KREDİLERİ ÜZERİNDEKİ STOPAJ ORANINDA DEĞİŞİKLİK 21 Mart 2019 tarihli ve 30721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ““193 Sayılı Gelir...

Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Araçlarına (Sermaye Benzeri Kredilere) İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

07.06.2018 tarihli ve 30444 sayılı Resmi Gazete’de BDDK tarafından “Bankalarca Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Araçlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” (Tebliğ) yayımlandı. Tebliğ, bankaların sermaye benzeri kredi (SBK) niteliğindeki borçlanma...