Etiket: Rezerv Opsiyonu Mekanizması

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Rezerv Opsiyonu Döviz İmkan Dilimlerinin Düşürülmesine İlişkin Yapılan Değişiklikler

09.05.2018 tarihli ve 30416 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ekli Tebliğ ile Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de yapılan değişiklikle; rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkânına ilişkin üst sınır ile dilim aralıklarında değişiklik...

Bankaların TCMB’de Bulundurdukları YP Zorunlu Karşılıkların Risk Ağırlığı %0’a İndirildi

23.10.2015 tarihli Resmi Gazete’de BDDK tarafından yayımlanarak 31 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe giren “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” (“Yönetmelik”)’in 1 numaralı ekinin “Risk Ağırlıkları” başlıklı birinci bölümünün...

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Rezerv Opsiyon Katsayıları ile YP Zorunlu Karşılıkların Ortalama Olarak Tesis Edilebilecek Üst Sınırına İlişkin Değişiklikler

01.11.2016 tarihli ve 29875 sayılı Resmi Gazete’de “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı:2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:2016/7)” yayımlandı. Bu Tebliğ ile Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de yapılan değişikliklerle; TL yükümlülükler için...

Yurtiçi Yerleşiklerden Toplanan İşlenmiş veya Hurda Altınların Zorunlu Karşılık Tesisinde Kullanılmasına İmkan Tanındı

22.10.2016 tarihli ve 29865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de yapılan değişiklikle, altın cinsinden tasarrufların ekonomiye kazandırılması ve rezervlerin artırılması amacıyla, bankaların ve finansman şirketlerinin Türk...

TCMB Zorunlu Karşılıklarda Yaptığı Değişiklikle Bankalar ve Finansman Şirketlerine YP’de Uzun Vadeli Borçlanın Dedi

Zorunlu Karşılıklara İlişkin Tebliğ’de 29 Ağustos 2015’de yapılan değişiklikle bankaların ve finansman şirketlerinin mevduat dışında kalan yabancı para yükümlülükleri (kullanılan krediler, ihraç edilen menkul kıymetler, sermaye benzeri borçlar (özkaynak hesaplamasında...