Etiket: Özel Nitelikli Kişisel Veri

KVKK Düzenlemeleri Yolda!

Bilindiği üzere 25.10.2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (General Data Protection Regulation...

Yapay Zekâ Etiğinden Düzenlemelere Doğru!

Yapay zekâ (YZ), bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrollü robotun, genellikle akıllı varlıklarla ilişkili görevleri yerine getirme yeteneği denilebilir. Terim sıklıkla akıl yürütme, anlam keşfetme, genelleme veya geçmiş deneyimlerden öğrenme gibi...

Ayrımcılık Yasağı Bağlamında Yapay Zeka

Malumunuz 20.04.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ile ayrımcılık yasağı ile ilgili olarak ulusal mevzuatımızdaki en kapsamlı düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Ayrımcılığın...

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik Taslağı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun“) hakkındaki ilk yazımızı 11 Nisan 2016 tarihinde yayımlamıştık. İlgili Kanun’un Geçici Madde 1’inde bu Kanunda öngörülen yönetmeliklerin Kanun’un yayımı tarihinden itibaren bir yıl...

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Finans Kurumları

2709 Kanun numaralı Anayasamızın “Özel hayatın gizliliği” başlıklı 20 nci maddesinin 3 üncü fıkrası, “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler...