Etiket: Özel karşılık

TFRS 9 Uyarınca Hesaplanan İlave Karşılıkların 5 Yıla Yayılarak Çekirdek Sermayeye Yansıtılması, Bu Konuda Yapılacak Açıklamalar ve Genel Karşılıklara İlişkin Değişiklikler

14.03.2018 tarihli ve 30360 sayılı Resmi Gazete’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, a) “Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (Özkaynaklar Yönetmeliği Değişikliği), b) “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin...

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Özel Karşılık Hesaplamasında İndirim Olarak Dikkate Alabilecekleri Teminatlarda Değişiklik Yapıldı

08 Ocak 2016 tarihli ve 29587 sayılı Resmi Gazete‘de BDDK tarafından yayımlanan Yönetmelik ile “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik“in özel karşılık hesaplamasında...