Etiket: Ortaklık Payları

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Bankaların Alacakları Hesap Durum Belgelerine İlişkin Değişiklikler

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun kredilerin izlenmesi başlıklı 52 nci maddesi uyarınca bankaların; açılan krediler, verilen kefalet ya da teminatların belirlenen tutarı geçmesi halinde hesap durumu belgesi almaları gerekmektedir. Bankaların müşterilerinden...