Etiket: Müşteri Sırrı

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik Taslağı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun“) hakkındaki ilk yazımızı 11 Nisan 2016 tarihinde yayımlamıştık. İlgili Kanun’un Geçici Madde 1’inde bu Kanunda öngörülen yönetmeliklerin Kanun’un yayımı tarihinden itibaren bir yıl...

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Finans Kurumları

2709 Kanun numaralı Anayasamızın “Özel hayatın gizliliği” başlıklı 20 nci maddesinin 3 üncü fıkrası, “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler...