Etiket: Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Düzenleyici Etki Analizi

Bilindiği üzere 5210 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 24 Şubat 2022 tarihli ve 31856 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Yönetmelik ile “Düzenleyici...