Etiket: Mevduat Dışı Yükümlülükler

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde YP Yükümlülükler İçin ZK Oranlarının İndirilmesine Yönelik Yapılan Değişiklikler

26.11.2016 tarihli ve 29900 Resmi Gazete’de yayımlanan ”Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2016/10)” ile yapılan değişikliklerle; – Yabancı Para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranları...

TCMB Zorunlu Karşılıklarda Yaptığı Değişiklikle Bankalar ve Finansman Şirketlerine YP’de Uzun Vadeli Borçlanın Dedi

Zorunlu Karşılıklara İlişkin Tebliğ’de 29 Ağustos 2015’de yapılan değişiklikle bankaların ve finansman şirketlerinin mevduat dışında kalan yabancı para yükümlülükleri (kullanılan krediler, ihraç edilen menkul kıymetler, sermaye benzeri borçlar (özkaynak hesaplamasında...