Etiket: Mesleki Tanzim Kararı

Katılım Bankaları Fatura Kayıt Sistemi

Bilindiği üzere “Katılım Bankacılığı”, reel olanı finanse etme ilkesine dayalı bir sistemdir. Katılım bankalarınca gelir elde etme amaçlı olarak müşterilere nakit finansman sağlanamaz. Reel iktisadi faaliyetlerin, bir başka deyişle mal...

Fatura Ödeme Merkezlerine İlişkin TBB Tebliği Güncellendi

6493 sayılı “Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun”un ve alt mevzuatının yayımlanması ile fatura ödemesine aracılık edilmesine yönelik hizmetlerin ilgili Kanun kapsamına alınması ve bu işlemlere aracılık eden şirketlerin...