Etiket: Menkul Kıymetleştirme

JCR-ER’nin Teminatlı Menkul Kıymet Derecelendirmelerinin Eşleştirilmesi Hk.17.06.2021 Tarihli BDDK Kararı

Bilindiği üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan ‘‘Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik’’ kapsamında derecelendirme kuruluşlarının yetkilendirilmesi, yetkilerinin geçici veya sürekli olarak kaldırılması ve...