Etiket: Likidite Riski

Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapıldı

Bankaların “Kaldıraç Düzeyinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” BDDK tarafından 05.11.2013 tarihli ve 28812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Öte yandan, “Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik” 21.03.2014 tarihli ve...