Etiket: Kurumsal Yönetim İlkeleri

Payları Borsa’da İşlem Gören Şirketlerin “Kurumsal Yönetim Tebliği” Uyarınca 2017 Yılı İçin Dahil Oldukları Gruplar Belirlendi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun 06.01.2017 tarihli ve 2017/1 sayılı Bülteni‘nde yayımlanan 06.01.2017 tarihli ve 1/23 sayılı kararı ile payları Borsa’da işlem gören şirketlerin II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca 2017 yılı için dahil...

SPK, İkinci ve Üçüncü Grupta Yer Alan Borsa Şirketlerinin Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisine İlişkin Düzenleme Yaptı

SPK tarafından yayımlanan “Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)” (Tebliğ)’nin 30.06.2014 tarihinde yürürlüğe giren 11 inci maddesinde “ortaklıklar ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlayan yatırımcı ilişkileri bölümünün oluşturulması ve bu bölümün ortaklık genel...