Etiket: Kredilerin Sınıflandırılması

Kredilerin Yeniden Yapılandırılması Hakkında BDDK Genelgesi

24.10.2016 tarihinde yayımladığımız yazımızda, 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek “Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te (Yönetmelik / Kredilerin Sınıflandırılması Yönetmeliği) yer alan “yeniden yapılandırma”,...

Karşılıklar Yönetmeliğinde Tüketici Kredilerinin Takip Hesaplarına Aktarılması Uygulamasına İlişkin Değişiklik

BDDK tarafından 18.07.2017 tarihli ve 30127 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” (“Karşılıklar...

Genel Karşılık, Özel Karşılık ve Yeniden Yapılandırmaya İlişkin Değişiklikler Yürürlüğe Girdi

14 Aralık 2016 tarihli ve 29918 sayılı Resmi Gazete’de BDDK tarafından; – “Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (Yeni...

Yeni Karşılıklar Yönetmeliğinin Yürürlüğe Giriş Tarihi Erteleniyor, Genel Karşılık Oranları İndiriliyor

01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girecek Yeni Karşılıklar Yönetmeliği’nin getirdiklerine 24 Ekim 2016 tarihli yazımızda değinmiştik. BDDK’nın bu Yönetmelik’te 2017 yılında uygulanması öngörülen genel karşılık oranları için yapmayı planladığı değişikliklere...

Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Yönetmelikte Yapılması Planlanan Değişiklik

DDK tarafından 22 Haziran 2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan “Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlara İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” (Yeni Karşılıklar Yönetmeliği) hakkındaki detaylı incelememize...