Etiket: Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik

Cep Telefonu Alımında Tüketici Kredisi Vade Sınırı ve Kredi Kartı Taksit Sınırı Değiştirildi

Bilindiği üzere Tüketici Kredilerine ilişkin Vade Sınırları ile Kredi Kartı Taksit Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında 21.12.2021 tarihli ve 9993 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurul Kararı ile kart kabulünü sağlayan işyerinin...

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Bankaların Alacakları Hesap Durum Belgelerine İlişkin Değişiklikler

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun kredilerin izlenmesi başlıklı 52 nci maddesi uyarınca bankaların; açılan krediler, verilen kefalet ya da teminatların belirlenen tutarı geçmesi halinde hesap durumu belgesi almaları gerekmektedir. Bankaların müşterilerinden...

Kredi Sınırlarından İstisna Edilen İşlemler, Banka Risk Grubu ile Yapılan İşlemler ve Derecelendirme Notu Talep Edilecek Kredilere İlişkin Değişiklikler

25 Ocak 2019 tarihli ve 30666 sayılı Resmi Gazete’de BDDK tarafından yayımlanan “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (Yönetmelik) ile 1- Kamu bankalarına kullandırılan kredilerin kredi sınırlarından...

Taşıt ve Konut Kredileri Kredi / Teminat Oranına ve Kredi Kartı Borcu İçin Kullandırılacak Tüketici Kredilerine İlişkin BDDK Yönetmelik Değişiklikleri

25 Ocak 2019 tarihli ve 30666 sayılı Resmi Gazete’de BDDK tarafından yayımlanan “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (Yönetmelik) ile yapılan değişikliklerle 1- Tüketicilere binek araç edinimi...

Cep Telefonu Alımı Amacıyla Kullandırılan Tüketici Kredilerinde Vade Sınırları Değiştirildi

27 Kasım 2018 tarihli ve 30608 sayılı Resmi Gazete’de BDDK tarafından yayımlanan “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile tüketicilere fiyatı 3.500 TL’ye kadar olan cep telefonlarının...

Tüketici Kredileri Vade Sınırları ve Tüketici Kredilerinin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Değişiklikler

15.08.2018 tarihli ve 30510 sayılı Resmi Gazete’de BDDK tarafından yayımlanan “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ ile tüketici kredileri vade sınırında değişiklik yapılırken 01.09.2018 tarihinden önce kullandırılan tüketici...

Kredi Tahsis Süreçlerinde ve Kredi İlişkisi Süresince Hesap Durumu Belgesi ile Birlikte Tanıtıcı Bilgiler Formu Alınması Zorunluluğu

“Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik” (Yönetmelik)’in “Hesap durumu belgesi alınması” başlıklı 8 inci maddesi ile bankaların kullandıracakları krediler için, maddede sayılan işlemler hariç, hesap durumu belgesi almaları zorunlu tutulmuş ve...

Tüketicilere Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Olan Borçlarının Finansmanı Amacıyla Kullandırılan Kredilerde Vade Sınırlaması Kaldırıldı

07.06.2018 tarihli ve 30444 sayılı Resmi Gazete’de BDDK tarafından yayımlanan “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile tüketicilere kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarının finansmanı amacıyla doğrudan...

Taşıt Kredilerinde Kredi / Teminat Oranının Belirlenmesinde Esas Alınacak Taşıt Fatura Değeri Artırıldı

31.12.2013 tarihli Resmi Gazete’de BDDK tarafından yayımlanan “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 01.02.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere taşıt kredilerine, taşıt değerine göre değişen oranlarda kredi/teminat...

Bankaların Hesap Durum Belgesi Almadan Kullandırabilecekleri Kredilere İlişkin Üst Sınır Bir Milyon TL’ye Yükseltildi

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik (Kredi İşlemleri Yönetmeliği / Yönetmelik)’in “Hesap Durum Belgesi Alınması” başlıklı 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendine göre bankaların 250.000 Türk Lirasını geçmeyen kredi kullandırım...