Etiket: KKDF 6 Sıra No.lu Tebliğ

Çiftçilere Tarıma Yönelik KKDF İstisnası Uygulanarak Kullandırılan 15.000 TL’ye Kadar Olan Kredilerle İlgili Maliye Bakanlığı Yazısı

29 Ocak 2018 tarihinde yayımladığımız yazımızda, 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22.12.2017 tarihli ve 2017/11176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; – Bankalarca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın...

Bazı Kıymetli Taşların BİST’te işlem görmek üzere kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre ithalatında KKDF Kesintisi Sıfırlandı

12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğ (“Tebliğ)’de, kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatta %6...