Etiket: Kıymetli Madenler

Finansal Tüketicilerin Kıymetli Maden Transfer İşlemlerinden Alınacak Ücretlere İlişkin Düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 24.10.2018 tarihli ve 30575 sayılı Resmi Gazete’de “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” (Yönetmelik) yayımlandı....

Yurtiçi Yerleşiklerden Toplanan İşlenmiş veya Hurda Altınların Zorunlu Karşılık Tesisinde Kullanılmasına İmkan Tanındı

22.10.2016 tarihli ve 29865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de yapılan değişiklikle, altın cinsinden tasarrufların ekonomiye kazandırılması ve rezervlerin artırılması amacıyla, bankaların ve finansman şirketlerinin Türk...

Altın ve Gümüş Murabaha İşlemlerine Konu Edilebilir mi?

BDDK’nın “Kıymetli Maden Alım Satımına ve Alacaklarından Dolayı Edindikleri Emtia Ve Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 4’üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasında, “Bankalar, Kıymetli Madenler Borsalarında işlem...