Etiket: Kişisel Veri İşleme Envanteri

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

30 Aralık 2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından “Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik“) yayımlandı. Bu Yönetmelik taslak halinde iken yaptığımız incelemelere 11...

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

11 Nisan 2016 tarihinde yayımladığımız yazımızda, 07.04.2016 tarihli Resmi Gazete’de “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (Kanun)’nun yayımlandığını belirtmiş; Kanunla getirilen düzenlemeler hakkında bilgi verirken Kanun’un uygulama detaylarının yayımlanacak yönetmeliklerle...

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik Taslağı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun“) hakkındaki ilk yazımızı 11 Nisan 2016 tarihinde yayımlamıştık. İlgili Kanun’un Geçici Madde 1’inde bu Kanunda öngörülen yönetmeliklerin Kanun’un yayımı tarihinden itibaren bir yıl...