Etiket: Kefalet

TKBB Danışma Kurulu Kefalet Standardı’nı Yayımladı!

Bilindiği üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 77/3’te “Katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarınca faizsiz yöntemlerle gerçekleştirilebilecek faaliyetlere ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kurul yetkilidir.” hükmü, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik (Yönetmelik)...