Etiket: Katılım Sigortacılığı

Katılım Sigortacılığı ve Teysîr Modeli

Bilindiği üzere ülkemizde 2010 yılında başlayan katılım sigortacılığı; katılım ilkeleri çerçevesinde yürütülen bir sigortacılık faaliyetidir. Ülkemizde sigortacılığın ve aynı zamanda katılım sigortacılığı sektörünün tabi olduğu birincil yasal çerçeveyi genel olarak;...

Katılım Finans Ekosisteminde Sigortacılık Webinarı

2008’de yaşanan küresel finansal kriz ile beraber borca dayalı mevcut küresel finansal sistemin taşıdığı sistemik riskler ve yıkıcı etkileri nedeniyle mevcut finansal sisteme alternatif arayışlar gündemin odağında yer almıştır. Bu...

Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik

Ülkemizde sigortacılık sektörü, finans piyasasının bankacılıktan sonraki en büyük ikinci sektörü olmakla birlikte mevcut durum itibariyle gelişmiş ülkelerdeki sigortacılık seviyesinin gerisindedir. Toplumumuzun önemli bir kesimi inanca bağlı olarak veya verilen...