Etiket: Katılım Bankacılığı

Katılım Bankaları Fatura Kayıt Sistemi

Bilindiği üzere “Katılım Bankacılığı”, reel olanı finanse etme ilkesine dayalı bir sistemdir. Katılım bankalarınca gelir elde etme amaçlı olarak müşterilere nakit finansman sağlanamaz. Reel iktisadi faaliyetlerin, bir başka deyişle mal...

Yatırım Vekâleti Yöntemine İlişkin Mevzuatsal Gelişmeler

Mevduat Bankaları ile Kalkınma ve Yatırım Bankalarının yanında sistemi tamamlayıcı üçüncü tarz bir bankacılık olan Katılım Bankacılığı, bugün ülkemizde stratejik olarak desteklenen sektörlerden biri haline gelmiştir. Çeşitli sebeplerle sistem dışı...