Etiket: Karşılaştırmalı reklam

Karşılaştırmalı Reklamlarda Rakiplerin İsim, Marka, Logo veya Diğer Ayırt Edici Bilgilerinin Kullanılabilmesi Uygulaması 31.12.2016 Tarihine Ertelendi

10.01.2015 tarihli ve 29232 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği” rakiplerin mal ve hizmetlerine ilişkin unsurlarının doğrudan ya da dolaylı olarak kullanıldığı karşılaştırmalı reklamların yapılabilmesine...