Etiket: Kar Dengeleme Rezervi

Katılım Bankacılığı Alanında Mevzuattaki Son Gelişmeler

I- GİRİŞ Bilindiği üzere son dönemlerde dünya genelinde ciddi gelişmelerin kaydedildiği faizsiz finans sisteminde, ülkemizde de önemli bir ivme kazanılmıştır. Ülkemizin üst seviyede öncelikleri arasındaki faizsiz finans sisteminin geliştirilmesi; sektöre...

Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hk. Yönetmelikte Değişiklik

18.10.2018 tarihli ve 30569 sayılı Resmi Gazete’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından “Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair...