Etiket: Kamuyu Aydınlatma Platformu

Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişikliklerinin Getirdikleri

“Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-14.1.a)” (“Tebliğ”) 03.02.2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu Tebliğ taslak halinde iken yapılması...

Özel Durumlar Tebliği Değişiklik Taslağı Ne Getiriyor?

27.11.2015 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun internet sitesinde yayımlanan duyuru ile Borçlanma Araçları Tebliği’nde ve Özel Durumlar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslakları görüşe açıldı. Tüm kişi ve kuruluşlar 18.12.2015...