Etiket: Kamuya Açıklama

Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişikliklerinin Getirdikleri

“Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-14.1.a)” (“Tebliğ”) 03.02.2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu Tebliğ taslak halinde iken yapılması...

Bankalarca Risk Yönetimine İlişkin Kamuya Yapılacak Açıklamalar Hakkında Tebliğde Yapılan Değişiklikler

29 Kasım 2015 tarihinde burada yayımladığımız yazımızda BDDK tarafından Basel Düzenlemelerine Uyum kapsamında 23.10.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ve Tebliğ değişiklikleri ile bankaların risk yönetimine ilişkin kamuya yapacakları açıklamaların kapsamının...

Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Yapılan Değişiklikler

29 Kasım 2015 tarihinde yayımladığımız yazımızda BDDK tarafından Basel Düzenlemelerine Uyum kapsamında 23.10.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ve Tebliğ değişiklikleri arasında yer alan “Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin...

Özel Durumlar Tebliği Değişiklik Taslağı Ne Getiriyor?

27.11.2015 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun internet sitesinde yayımlanan duyuru ile Borçlanma Araçları Tebliği’nde ve Özel Durumlar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslakları görüşe açıldı. Tüm kişi ve kuruluşlar 18.12.2015...

Bankaların Ücretlendirme Uygulamaları Değişiyor

BDDK’nın, Basel Bankacılık Denetim Komitesi tarafından yürütülen ve Basel standartlarının üye ülkeler tarafından zamanında ulusal mevzuatlara aktarılmasını sağlamayı hedefleyen Düzenleme Tutarlılığı Değerlendirme Programı (Regulatory Consistency Assessment Programme – RCAP) kapsamında...

Halka Açık Olmayan İşletmelerin Pay Dışındaki Sermaye Piyasası Araçlarını Halka Arz Edilmeksizin İhraç Etmeleri Durumunda Finansal Raporlarını Kamuya Açıklama Yükümlülükleri

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.02.2015 tarih ve 5/265 sayılı toplantısında; 1) Pay dışındaki sermaye piyasası araçlarını halka arz edilmeksizin satılmak üzere ihraç eden halka açık olmayan işletmelerin, yatırımcılar arasında eşitsizliğe yol...