Etiket: Kamusal Nüfuz Sahibi Kişilere Yönelik Uygulama Rehberi’

“Kamusal Nüfuz Sahibi Kişi” MASAK Mevzuatında!

Bilindiği üzere ülkemizin de 1991 yılından bu zamana üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – FATF), suç gelirlerinin aklanması, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılımının finansmanı...