Etiket: Kambiyo

İhracat Bedellerine İlişkin Mevzuat Webinarı

Mevzuat Uyum Derneği tarafından ihracat bedellerine ilişkin mevzuat ile 2022 yılının ilk 3 aylık döneminde yapılan değişikliklerin aktarılması ve uyumluluk açısından gerekli kontrol noktalarının değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen “İhracat Bedellerine İlişkin...

Kambiyo İşlemlerinde BSMV, Finansman Bonoları / Kira Sertifikalarında Stopaj Oranı Artırıldı

Bilindiği üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun internet sitesinde yapılan 21.05.2020 tarihli Basın Açıklaması ile 22.05.2020 tarihinden itibaren gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gram ve üzerinde altın alım işlemlerinde,...

Firmaların Yurtdışından Sağladıkları TL Kredilerin Geri Ödemesinin Döviz Cinsinden Olması Durumunda KKDF Yükümlülüğü

TCMB’nin 02.01.2002 tarih ve 2002/YB-1 sayılı Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin “1.6. Türkiye’de Yerleşik Kişilerce Yurt Dışından Türk Lirası Kredi Sağlanması” başlıklı maddesinde, “Türkiye’de yerleşik kişiler Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32...

Yurtdışından Sağlanan Nakdi Kredilerde Yurda Gelen Döviz Cinsinin Kredi Sözleşmesinden Farklı Olması Halinde KDDF ve Raporlama Yükümlülükleri

Türk Parası Kıymetini Koruma (TPKK) Hakkında 32 Sayılı Karar’ın 17/a maddesi hükmü çerçevesinde, Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından nakdi kredi temin etmeleri, bu kredileri bankalar aracılığıyla kullanmaları kaydıyla serbest bulunmaktadır. Söz...