Etiket: Kalkınma ve Yatırım Bankaları

TKBB Danışma Kurulu Kefalet Standardı’nı Yayımladı!

Bilindiği üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 77/3’te “Katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarınca faizsiz yöntemlerle gerçekleştirilebilecek faaliyetlere ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kurul yetkilidir.” hükmü, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik (Yönetmelik)...

Likidite Yeterliliği Yönetmeliğinde Kalkınma ve Yatırım Bankalarının Raporlamalarına Yönelik Değişiklik

04.11.2017 tarihli ve 30230 sayılı Resmi Gazete’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından “Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı. Bu Yönetmelik ile...