Etiket: Kaldıraç Oranı

Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapıldı

Bankaların “Kaldıraç Düzeyinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” BDDK tarafından 05.11.2013 tarihli ve 28812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Öte yandan, “Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik” 21.03.2014 tarihli ve...

Basel Komitesi’nin “Bankaların Yasal Sermaye Rasyolarındaki Marjinal Farklılıkların Azaltılması” Raporu

Hatırlarsanız “Basel IV Adı Verilebilecek Yeni Düzenlemeler Özetle Neleri İçerecek” isimli 30.01.2015 tarihli yazımızda; Basel Komitesi’nin 12 Kasım 2014 tarihli “Reducing excessive variability in banks’ regulatory capital ratios” isimli duyusurundan bahsetmiştik ve...

BDDK tarafından Basel III Kapsamında Yapılan Düzenlemeler ve Likidite Karşılama Oranına Genel Bakış

Basel III düzenlmeleri kapsamında BDDK tarafından 2014 yılından itibaren geçerli olmak üzere; “Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik” ile yeni Özkaynak tanımı (“Eligible Capital”) yapılmıştır, “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik”...