Etiket: İyi Uygulama Rehberleri

BDDK 16 Adet İyi Uygulama Rehberini Güncelledi

BDDK tarafından 11.07.2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik”’in (İç Sistemler ve İSEDES Yönetmeliği) 35 inci maddesinin 5 inci...

Bankaların Ücretlendirme Uygulamaları Değişiyor

BDDK’nın, Basel Bankacılık Denetim Komitesi tarafından yürütülen ve Basel standartlarının üye ülkeler tarafından zamanında ulusal mevzuatlara aktarılmasını sağlamayı hedefleyen Düzenleme Tutarlılığı Değerlendirme Programı (Regulatory Consistency Assessment Programme – RCAP) kapsamında...

BDDK RCAP Süreci Kapsamında Hazırladığı İyi Uygulama Rehberlerini Yayımladı

BDDK, Basel Bankacılık Denetim Komitesi (Komite) tarafından yürütülen ve Basel standartlarının üye ülkeler tarafından zamanında ulusal mevzuatlara aktarılmasını, uygulanan standartların tutarlılığını sağlamayı hedefleyen ve ülkemiz için 2015’in son çeyreğinde başlaması...