Etiket: İthalat İşlemleri

Bazı Malların Kabul Kredili, Vadeli Akreditif ve Mal Mukabili Ödeme Şekillerine Göre İthalatında KKDF oranı %0’a indirildi

4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un geçici üçüncü maddesinin (a) fıkrasında, Bakanlar Kurulu, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF)’na ilişkin kesinti oranlarını sıfıra kadar indirmeye veya...