Etiket: İSEDES

BDDK 16 Adet İyi Uygulama Rehberini Güncelledi

BDDK tarafından 11.07.2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik”’in (İç Sistemler ve İSEDES Yönetmeliği) 35 inci maddesinin 5 inci...

Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler

25 Ekim 2015 tarihinde burada yayımladığımız yazımızda BDDK tarafından Basel Düzenlemelerine Uyum kapsamında 23.10.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ve Tebliğ değişikliklerinden bahsetmiş ve bu değişiklikler hakkındaki detay analizlerimize önümüzdeki...

BDDK RCAP Süreci Kapsamında Hazırladığı İyi Uygulama Rehberlerini Yayımladı

BDDK, Basel Bankacılık Denetim Komitesi (Komite) tarafından yürütülen ve Basel standartlarının üye ülkeler tarafından zamanında ulusal mevzuatlara aktarılmasını, uygulanan standartların tutarlılığını sağlamayı hedefleyen ve ülkemiz için 2015’in son çeyreğinde başlaması...