Etiket: insurance contracts

IFRS-4 ve IFRS-9’un Farklı Yürürlük Tarihlerinin Sigortacılık Sektöründeki Yansımaları

KPMG tarafından hazırlanan Temmuz 2015 tarihli çalışmada, Sigorta Sözleşmeleri isimli 2016 yılında yayımlanması planlanan yeni IFRS-4 standartı ile finansal araçların muhasebeleştirilmelerine ilişkin IFRS-9 standartının sigortacılık sektörü açısından doğurabileceği sorunlar çerçevesinde Uluslararası...