Etiket: İhracat Kredi Kurumları

İthalatın Finansmanı Amacıyla Yurt Dışından İhracat Kredi Kurumları veya İhracat Kredisi Garanti Kuruluşları Dışındaki Diğer Kuruluşlardan Temin Edilen Krediler

Yürürlükten kaldırılan 2 Ocak 2002 tarihli ve 2002/YB-1 sayılı “Sermaye Hareketleri Genelgesi”nde, yurt dışından alınan ve yurda getirilmeden kullanılabilecek kredilerin sayıldığı bölümde, “Ayrıca bankalar, ithalatın finansmanı amacıyla doğrudan yurt dışındaki...