Etiket: İFM

Ülkemiz Teknogirişim Stratejisi ve Fintek Ekosistemi

Dünyada yenilikçi, yüksek katma değerli teknolojik girişimler; hızlı büyüme potansiyeli ve küresel pazara açılma kapasiteleri ile ülkelerin ekonomik ve toplumsal değer üretim süreci açısından kritiktir. Bu bakımdan 27.10.2022 tarihli Resmi...

Katılım Finans Strateji Belgesi

Devlet tarafından “katılım finans sistemi” risk paylaşımı, varlığa dayalılık ve ahlaki değerleri önceleyen yapısı ile güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin tesis edilmesinde önemli katkıda bulunma potansiyeline sahip stratejik bir sektör...