Etiket: Hesap Durum Belgesi

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Bankaların Alacakları Hesap Durum Belgelerine İlişkin Değişiklikler

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun kredilerin izlenmesi başlıklı 52 nci maddesi uyarınca bankaların; açılan krediler, verilen kefalet ya da teminatların belirlenen tutarı geçmesi halinde hesap durumu belgesi almaları gerekmektedir. Bankaların müşterilerinden...

Kredi Tahsis Süreçlerinde ve Kredi İlişkisi Süresince Hesap Durumu Belgesi ile Birlikte Tanıtıcı Bilgiler Formu Alınması Zorunluluğu

“Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik” (Yönetmelik)’in “Hesap durumu belgesi alınması” başlıklı 8 inci maddesi ile bankaların kullandıracakları krediler için, maddede sayılan işlemler hariç, hesap durumu belgesi almaları zorunlu tutulmuş ve...

Bankaların Hesap Durum Belgesi Almadan Kullandırabilecekleri Kredilere İlişkin Üst Sınır Bir Milyon TL’ye Yükseltildi

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik (Kredi İşlemleri Yönetmeliği / Yönetmelik)’in “Hesap Durum Belgesi Alınması” başlıklı 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendine göre bankaların 250.000 Türk Lirasını geçmeyen kredi kullandırım...