Etiket: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği ve BIST Borçlanma Araçları Piyasası Uygulama Esasları Uyarınca Verilecek Teminat Mektupları

08.08.2017 tarihli ve 30148 sayılı Resmi Gazete’de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından “Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği” (“Yönetmelik”) yayımlanarak bu konuda daha önce 13.10.2006 tarihli ve 26318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan...