Etiket: Gider Vergileri Genel Tebliği

Sanayi Sicil Belgesini Sahip Mükelleflerce Alınan Makine ve Teçhizatın Finansmanında Kullanılan Kredilere BSMV İstisnasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Hatırlanacağı üzere yeni yılın ilk günü Resmi Gazete’de (01.01.2016 tarihli ve 29580 sayılı Resmi Gazete) yayımlanan “6655 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile “6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu”nun...