Etiket: Genel Risk Bildirim Formu

SPK’nın Belge ve Kayıt Düzeni Tebliği Ne Getirdi?

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ“i 1 Ağustos 2015 tarih ve 29432 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ’in...