Etiket: Gemi İnşa ve İhracı Kredileri

Karşılıklar Yönetmeliğinde Denizcilik ve Turizm Sektörlerine Yönelik Kullandırılan Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Değişiklik Yapıldı

07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de BDDK tarafından yayımlanan Yönetmelik ile “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”...