Etiket: Gecikme Gün Sayımı

OHAL Kapsamındaki Kredilerde Gecikme Sürelerinin Hesaplanmasına Geç Başlanmasına İlişkin Uygulama Uzatıldı

21 Aralık 2016 tarihinde burada yayımladığımız yazımızda, 14 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de BDDK tarafından yayımlanan “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul...