Etiket: Forward İşlemler

BDDK’nın Bazı Swap, Forward ve Opsiyon Gibi Türev İşlemlere Getirdiği Sınırlamada 90 Günden Uzun Vadeli İşlemlerin Dikkate Alınma Oranı

BDDK, 13.08.2018 tarihinde Kurum internet sitesinde yaptığı basın açıklamasında (Bkz. 14.08.2018 tarihli yazımız), bankaların yurt dışı yerleşiklerle gerçekleştirdikleri bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde...

BDDK Bazı Swap İşlemlerine Getirdiği Sınırlamayı Forward ve Opsiyon Gibi Swap Dışındaki Türev İşlemleri de İçerecek Şekilde Genişletti

BDDK, 13.08.2018 tarihinde Kurum internet sitesinde yaptığı basın açıklamasında (Bkz. 14.08.2018 tarihli yazımız), bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde...