Etiket: Fintek

Türkiye’de Finansal Teknolojilerin Geleceği Webinarı

Mevzuat Uyum Derneği tarafından finansal teknolojilerin kapsamı ve genel çerçevesi, ekosistemi oluşturan unsurlar ve düzenlemeleri ile Türkiye’deki güncel gelişmeler ve geleceğe dair öngörüler hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla Türkiye’de Finansal Teknolojilerin...

Ülkemiz Teknogirişim Stratejisi ve Fintek Ekosistemi

Dünyada yenilikçi, yüksek katma değerli teknolojik girişimler; hızlı büyüme potansiyeli ve küresel pazara açılma kapasiteleri ile ülkelerin ekonomik ve toplumsal değer üretim süreci açısından kritiktir. Bu bakımdan 27.10.2022 tarihli Resmi...

Açık Bankacılık ve Servis Modeli Bankacılığı

“Açık Bankacılık” veya “Servis Modeli Bankacılığı” ile ilgili yazılar sitemizde yayımlanmış olmakla beraber birbirleriyle bir hayli karıştırılan bu iki kavramı tanıtan ve gelecek öngörülerini içeren bir yazıyı da kaleme alalım...

Ülkemizde Finansal Mimari Yeniden Şekilleniyor!

Finansal hizmetler teknolojik dönüşümün rüzgârıyla birlikte farklı bir döneme geçmektedir. Son yıllarda akıllı telefonların, internete erişimin yaygınlaşması ve COVID-19 salgınının da yadsınamaz etkisiyle fiziksel işlemlerin dijitalle yer değiştirdiği bu süreçte...

Ödeme Hizmetlerindeki Finansal Teknolojilere Yönelik İnceleme Raporu

Rekabet Kurumu tarafından 9 Aralık 2021 tarihinde “Ödeme Hizmetlerindeki Finansal Teknolojilere Yönelik İnceleme Raporu” (Rapor veya İnceleme Raporu) yayımlanmıştır. Söz konusu rapor, ödeme hizmetlerindeki finansal teknolojilere (fintek) yönelik küresel gelişmelerin takip edilmesi,...

Ülkemiz Finansal Ekosistemi Açısından 2022 Yılı Programı

25.10.2021 tarihli ve 31639 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de 4633 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayımlanmıştır. Yıllık Program’da “İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi”, “Rekabetçi Üretim ve Verimlilik”, “Nitelikli...