Etiket: Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Finansal Tüketicilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler

Bilindiği üzere, 2014 yılında yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile finansal tüketicilerin şikâyetleri içinde önemli yer tutan ücret ve komisyonların belirlenmesine ilişkin olarak...